/ kolmikkoPrevious Home Next

kolmikko

Ydinkolmikko - Dwarf (Timo Vuorensola), Pirk (Samuli Torssonen) ja Info (Antti Satama)
The core triplet - Dwarf (Timo Vuorensola), Pirk (Samuli Torssonen) and Info (Antti Satama)